Podaci o tvrtki

COCA-COLA HBC HRVATSKA
društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prodaju i distribuciju bezalkoholnih pića

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080026895

OIB 00228269289

Temeljni kapital društva iznosi 233.429.400,00 kuna i plaćen je u cjelosti.

Uprava: Maria Anargyrou Nikolić, direktorica

IBAN HR4124840081100143444

Rauffeisenbank Austria d.d.,

Petrinjska 59, Zagreb, MB 3218848