Uvjeti korištenja

Zahvaljujemo vam što ste posjetili ovo web-mjesto. Pristupanje ovom web-mjestu ("web-mjesto") i njegovo korištenje podliježe ovim Uvjetima korištenja i svim važećim zakonima i propisima. Pristupanjem ovom web-mjestu ili njegovim korištenjem prihvaćate, bez ograničenja, ove Uvjete korištenja te potvrđujete da su time poništeni svi drugi ugovori između vas i tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.(i s njom povezanim davateljima usluga) u vezi s ovim predmetom. Ako ne prihvaćate, bez ikakvih ograničenja ove Uvjete korištenja i niste suglasni s njima, zatvorite web-mjesto.

Vlasništvo nad sadržajem

Ovo web-mjesto i sva autorska prava te druga prava intelektualnog vlasništva u cijelom tekstu, dizajn, grafika, ikone, slike i drugi materijal na ovom web-mjestu ("sadržaj") u vlasništvu su tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.ili su uključeni uz odobrenje odgovarajućeg vlasnika.

Bez odobrenja vlasnika sadržaja strogo je zabranjeno koristiti sadržaj na bilo koji drugi način osim onog navedenog u ovim Uvjetima korištenja. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. zaštitit će svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, što uključuje i pokretanje krivičnog postupka.

Vaše korištenje web-mjesta

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.ovime vam dopušta da web-mjesto koristite na sljedeći način:

 • Možete preuzeti sadržaj, ali samo za informativnu, nekomercijalnu i neprofitabilnu osobnu uporabu i pod uvjetom da ne uklanjate, mijenjate i ne pokrivate nijednu informaciju, sadržaj ili obavijesti (kao što su obavijesti o autorskim pravima i druge obavijesti o vlasništvu) koje su dio sadržaja.
 • Sadržaj unutar odlomka "Priopćenja za tisak" može se reproducirati samo u uredničke svrhe u dnevnim novinama, tjednicima, stručnim časopisima i radio i TV medijima.
 • Sadržaj ne smijete distribuirati, mijenjati, kopirati (osim na način naveden gore), prenositi, prikazivati, ponovno koristiti, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedeni sadržaj iz njega, prenositi ga, prodavati ili na neki drugi način koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
 • Ovom web-mjestu možete pristupiti i koristiti ga pod uvjetom da jamčite tvrtki Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. da ovo web-mjesto nećete koristiti ni u jednu svrhu zabranjenu ovim Uvjetima korištenja ili na način koji bi mogao predstavljati ili ohrabriti ponašanje koje bi se moglo smatrati krivičnim prekršajem, uzrokovati nastanak građanske odgovornosti ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon te da nećete pomoću ovog web-mjesta objavljivati ili prenositi materijale koji krše autorska prava te bilo kakav prijeteći, neistinit, obmanjujući, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opsceni, skandalozan, podrivački, pornografski ili prost sadržaj. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.u potpunosti će surađivati sa svim tijelima za provedbu zakona ili odgovoriti na sudski nalog kojim se od nje zahtijeva ili je se upućuje da otkrije identitet svakog tko objavljuje ili prenosi sve takve informacije ili materijale. Isto tako izjavljuje da ćete obavijestiti tvrtku Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.čim saznate da bilo koja treća strana koristi ovo web-mjesto na protuzakonit ili zabranjen način.

Zabranjeno je korištenje web-lokacije za oglašavanje ili privlačenje u komercijalne svrhe.

Privatnost

Svi osobni podaci (na primjer ime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte) koju prenesete na web-mjesto putem elektroničke pošte ili na drugi način tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. koristit će u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti podataka web-mjesta. Sva druga priopćenja ili materijal koji prenesete na web-mjesto, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi ili slično neće se smatrati povjerljivim ili zaštićenim podacima.

Ograničenje pristupa

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.pridržava pravo po vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti odbiti vam pravo pristupa ovom web-mjestu ili bilo kojem njegovom dijelu.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ovog web-mjesta može biti netočan ili imati tipografske pogreške. S vremena na vrijeme i bez prethodne obavijesti mogu se vršiti promjene na ovom web-mjestu. No, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne obvezuje se redovito ažurirati informacije sadržane na ovom web-mjestu. Osim toga, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne jamči da će ovo web-mjesto raditi neometano ili bez pogreške, da će se nedostaci periodički ispravljati te da je kompatibilno s vašim računalom, hardverom i softverom.

Informacije, savjeti i mišljenja izražena na ovom web-mjestu ne trebaju se koristiti za donošenje osobnih, zakonskih, financijskih ili drugih odluka. Savjet koji odgovara vašoj određenoj situaciji trebali biste zatražiti od odgovarajućeg stručnjaka.

SAV JE SADRŽAJ PODLOŽAN PROMJENAMA I DAJE SE U OBLIKU "KAKO JEST" BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI, MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJU PRAVA VLASNIŠTVA. Bez ograničavanja prethodno navedenog, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne jamči i ne izjavljuje da uslijed vašeg korištenje bilo kojeg sadržaja neće biti prekršena prava bilo kojih trećih strana kao ni da će sadržaj biti točan, potpun ili ažuran.

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne snosi odgovornost za neuspjelo izvršenje bilo koje usluge ponuđene na ovom web-mjestu, uključujući, ali bez ograničenja usluge obavještavanja putem e-pošte i korporacijske web-castove.

Izuzeće od odgovornosti

WEB-MJESTO KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI TVRTKA COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O. NI BILO KOJE NJEZINO OVISNO DRUŠTVO, PODRUŽNICA, SLUŽBENICI ILI DIREKTORI, KAO NI NJEZINI POSREDNICI ILI BILO KOJA STRANA UKLJUČENA U STVARANJE, IZRADU ILI ODRŽAVANJE WEB-MJESTA NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI DRUGE ŠTETE BILO KOJE VRSTE NASTALE ZBOG ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE S KORIŠTENJEM OVOG WEB-MJESTA ILI SADRŽAJA, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE NA UGOVORU, ODŠTETNOM PRAVU (UKLUČUJUĆI NEPAŽNJU), OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI NEČEM DRUGOM, ČAK I AKO JE BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Veze na web-mjesta trećih strana

Web-mjesto može sadržavati veze na web-mjesta koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju druge strane, a ne tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Takve veze ponudili smo samo kako bismo vam izašli u susret. Tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.nema kontrolu i nije odgovorna za njihov rad, sadržaj, pravila o zaštiti privatnosti ili zaštiti takvih web-mjesta. Bez ograničenja na gore navedeno, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. posebno odriče bilo kakvu odgovornost u slučaju da web-mjesta:

 • krše bilo kakva prava intelektualnog vlasništva trećih strana;
 • nisu točna, potpuna ili su obmanjujuća;
 • nisu prikladna za prodaju ili za određenu svrhu;
 • ne pružaju dovoljnu sigurnost;
 • sadrže viruse ili druge opasne stavke;
 • sadrže klevetničke informacije.

Isto tako, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.ne podržava sadržaj ili proizvode i usluge dostupne na takvim web-mjestima. Ako se povežete s takvim web-mjestima ili našim web-mjestom, činite to na vlastiti rizik i bez dopuštenja tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o..

Vaše poveznice na ovu web-lokaciju

Poveznice na ovo web-mjesto možete ponuditi samo nakon primitka izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Upozorenje u vezi s izjavama koje se tiču budućnosti

Ovo web-mjesto može sadržavati izjave, procjene ili predviđanja koja uključuju rizike i nesigurnosti te predstavljaju "izjave koje se tiču budućnosti" definirane prema američkim saveznim ili međunarodnim zakonima o vrijednosnim papirima. U nekim slučajevima koristimo riječi kao što su "smatramo", "izgledi", "upute", "namjera", "očekuje se", "predviđa se", "planira se", "cilj" i slični izrazi pomoću kojih se prepoznaju izjave koje se tiču budućnosti.

Sve izjave osim iznošenja povijesnih činjenica, što između ostalog uključuje izjave u vezi s našim financijskim položajem u budućnosti i rezultatima, poslovnoj strategiji, našim budućim odnosima s tvrtkom Coca-Cola Company, proračunima predviđenim razinama konzumacije i proizvodnje, predviđenim troškovima, procjenama kapitalnih izdataka te planovima i ciljevima upravljanja za buduće aktivnosti smatraju se izjavama koje se tiču budućnosti. Ne smijete se neumjereno pouzdati u takve izjave. Po svojoj prirodi izjave koje se tiču budućnosti uključuju rizik i nesigurnost jer odražavaju naša trenutačna očekivanja i pretpostavke s obzirom na buduće događaje i okolnosti koje se možda neće pokazati točnima.

Naši stvarni rezultati mogli bi se u bitnom razlikovati od očekivanja iznesenih u izjavama koje se tiču budućnosti i to zbog niza razloga, uključujući, ali bez ograničenja našu sposobnost financiranja planova za proširenje, programa za otkup dionica te općenite operativne aktivnosti; promjene u poslovanju bezalkoholnim napicima, što uključuje:

 • aktivnosti konkurencije i promjene želja kupaca
 • zakonske i pravne promjene
 • fluktuacije kamatnih stopa i valuta
 • fluktuacije troškova i dostupnost sirovina
 • promjene gospodarskih i političkih uvjeta
 • našu sposobnost da uđemo na tržišta u razvoju i nova tržišta
 • učinkovitost naših programa oglašavanja i marketinga
 • neizvjesnosti ishoda parničnih postupaka; negativnih vremenskih uvjeta

i drugih rizika o kojima se govori u Godišnjem izvješću tvrtke (MSFI) i evidenciji naše tvrtke u Komisiji za vrijednosnice i burzu (SEC), uključujući naše Godišnje izvješće na Obrascu 20-F koje je moguće dobiti od Komisije.

 

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne obvezuje se javno ažurirati ili revidirati bilo kakve izjave koje se tiču budućnosti. Ne možemo vam sa sigurnošću reći da će naši budući rezultati, razina aktivnosti, uspješnost ili postignuća ispuniti očekivanja iz izjava koje se tiču budućnosti. Osim toga, ni mi ni bilo koja druga osoba ne snosimo odgovornost za točnost i potpunost izjava koje se tiču budućnosti. Osim ako nismo zakonski obvezni ažurirati takve izjave, nećemo to nužno učiniti kako bismo ih uskladili sa stvarnim rezultatima ili promijenili naša očekivanja.

Ništa na ovom web-mjestu ne može se protumačiti kao poziv na ulaganje ili kupovinu dionica/udjela.

Softver dostupan na ovoj web-lokaciji

Prava intelektualnog vlasništva ili druga prava u bilo kojem softveru koji je dostupan za preuzimanje s ovog web-mjesta ("softver") pripadaju tvrtki Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ili njezinim dobavljačima/davateljima licence. Da biste pristupili nekim informacijama na ovom web-mjestu možda ćete morati sklopiti ugovor o licenci s drugim davateljima softvera (kao što je Adobe).

Vaša mogućnost da pristupite informacijama može ovisiti o tome imate li takve licence ili ne. Na korištenje softvera primjenjuju se odredbe licencnih sporazuma koja dolaze uz ili su uključena u određeni softver. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za dogovaranje korištenja takvih licenci. Nemojte instalirati ili koristiti softver ako niste suglasni s takvim licencnim ugovorom. Softver preuzimate s ovog web-mjesta na vlastiti rizik.

Revizija Uvjeta

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. može u svakom trenutku i bez prethodne najave revidirati ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave. Takve su revizije obvezujuće za vas pa bi ste povremeno trebali posjećivati ovu stranicu da biste pogledali trenutačne Uvjete korištenja. Ove Uvjete korištenja nemate pravo mijenjati, osim ako to nije izričito pismeno dogovoreno s tvrtkom Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Općenito

Na ove Uvjete korištenja i vaše korištenje ovog web-mjesta primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske i svi odgovarajući propisi na snazi na hrvatskom teritoriju bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj imat će isključivu nadležnost nad svim sporovima proizašlim temeljem ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja i/ili web-mjesta ili u kojima ovi Uvjeti korištenja i/ili web-mjesto predstavljaju materijalnu činjenicu.

Ako se Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. odluči odreći od prava na pokretanje postupka zbog kršenje neke obveze prema ovim Uvjetima korištenja, to ne znači da se tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.odrekla svih drugih prava zbog kršenja neke obveze ili budućih kršenja obveza.

Sva su prava i pravni lijekovi iz ovih Uvjeta korištenja kumulativni i ne isključuju bilo kakva prava ili pravne lijekove u zakonu ili bilo kojem drugom ugovoru.

Ako se za bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja utvrdi da nisu valjani ili da nisu provedivi u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući, ali bez ograničenja odricanja jamstva i gore navedenih ograničenja odgovornosti, onda će se smatrati da je nevažeća ili neprovediva odredba zamijenjena važećom i provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak ugovora ostaje na snazi.

Tiskana verzija ove web-lokacije i ovi Uvjeti korištenja, kao i sve obavijesti dane u elektroničkom obliku bit će prihvatljivi u sudskim ili upravnim postupcima.

Suglasni ste da između vas i tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. kao rezultat ovih Uvjeta korištenja ili vašeg korištenja ove web-lokacije ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, ugovor o radu ili posrednički odnos.