Dostopnost

Zavedamo se pomembnosti zagotavljanja celostnega spletnega mesta, ki je dostopno vsem skupinam uporabnikov. Na tej strani so pojasnjeni:

  • naš pristop k zagotavljanju dostopnosti tega spletnega mesta,
  • funkcije za izboljšanje dostopnosti spletnega mesta in
  • kako ravnati, če nam želite posredovati vprašanja ali povratne informacije.

Menimo, da to spletno mesto izpolnjuje zahteve, določene v prednostnih kontrolnih točkah smernic različice 1.0 Pobude za spletno dostopnost Konzorcija za svetovni splet (WCAG WAI).

Velikost besedila

Velikost besedila lahko spreminjate s funkcijo za spreminjanje velikosti brskalnika: Pogled — Velikost besedila.

Nadomestno besedilo za slike

Vsem slikam je dodeljeno ustrezno nadomestno besedilo.

Oznake za naslove

Oznake za naslove v obliki HTML se uporabljajo za predstavitev strukture strani in zagotavljanje podpore tehnologijam za pomoč uporabnikom, ki slednjim omogoča krmarjenje med naslovi na strani.

Besedilo povezave

Vse hiperpovezave bi morale biti smiselne tudi zunaj konteksta in so jasno predstavljene v slogu besedila, drugačnem od normalnega telesa besedila.

Neodvisnost od jezika JavaScript

Če je jezik JavaScript ali drugi skriptni jeziki uporabljen za krmarjenje ali uporabo, je za primere, da vaš brskalnik slednjih ne podpira, vzpostavljen alternativni mehanizem.

Barvni kontrast

Za zagotavljanje ustreznega kontrasta smo preverili kombinacije barv besedila in ozadja, s tem pa smo preprečili tudi izstopanje posameznih informacij zgolj zaradi barve.

Datoteka s slogi

Za upravljanje videza strani smo uporabili kaskadni slog (Cascading Style Sheets — CSS) in ustrezno oblikovane oznake za vsebino. Če datoteka s slogi ni podprta ali pa je izklopljena, sta branje in dostop do informacij na tem spletnem mestu kljub temu mogoča.

Vprašanja in povratne informacije

Ob vsakršnih težavah pri dostopu do informacij na tem spletnem mestu ali če nam želite posredovati kakršne koli povratne informacije, bomo veseli stika z vami. Vzpostavite stik z nami.