O podjetju Coca-Cola HBC

Podjetje Coca-Cola HBC je vodilni polnilec napitkov družbe The Coca-Cola Company, katere prodaja presega 2 milijardi zabojev enot. Skupina posluje v 28 državah in oskrbuje okrog 590 milijonov njihovih prebivalcev. Podjetje Coca-Cola HBC nudi širok razpon gotovih brezalkoholnih pijač v kategorijah gaziranih pijač, sadnih sokov, vod, športnih in energijskih napitkov, čajev in kave. Veliko pozornost posveča promociji trajnega razvoja z namenom zagotavljanja prihodnosti lastnega poslovanja ter prispevanja k dobrobiti celotne družbe. To vključuje ponudbo izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe potrošnikov, negovanje odprtega in spodbujajočega delovnega okolja ter način poslovanja, ki prispeva k zaščiti in ohranjanju okolja ter družbenemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti. Podjetje Coca-Cola HBC je najbolje uvrščeni proizvajalec pijač glede na svetovni in evropski indeks trajnosti Dow-Jones, uvrščeno pa je tudi v indeks FTSE4Good.

Več informacij o našem poslovnem modelu lahko najdete tukaj.

Našo poslovno enoto Coca-Cola HBC Adria sestavljajo 3 države: Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Slovenija. Mi smo mednarodna ekipa z eno ključno nalogo, in sicer ustvarjanje vrednosti za vse naše deležnike. Prek uspešnega, trajnega in odgovornega poslovanja krepimo naše podjetje in odnose s partnerji ter potrošniki, pri čemer se ravnamo po naših temeljnih vrednotah:
Izvirnost → postopamo pošteno in delamo tisto, kar je prav, ne samo tisto, kar je enostavno
Izvrstnost → poskušamo očarati v kratkem času in z veliko vnemo
Učenje → pozorno poslušamo in po naravi smo radovedni, kar nas spodbuja k pridobivanju novih znanj
Skrb za naše zaposlene → zaupamo v naše zaposlene, vlagamo v njihov razvoj in jim dajemo pooblastila
Enotnost v nastopu → zaupamo v moč skupnega dela in prispevanja lastnega doprinosa ob vsaki priložnosti
Pridobivanje kupcev → naši kupci so v središču našega poslovanja in vsega, kar počnemo.