Pogoji uporabe

Coca–Cola Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. Pogoji uporabe spletne strani

Zahvaljujemo se vam za obisk te spletne strani. Vaš dostop in uporabo te spletne strani (v nadaljevanju: & raquo;stran«) urejajo ti pogoji uporabe ter vsi veljavni zakoni in predpisi. Z dostopom in uporabo te strani brez omejitev in prilagoditev sprejemate pogoje uporabe in potrjujete, da ti pogoji uporabe nadomestijo vse druge pogodbe med vami in družbo Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. (in vsemi povezanimi ponudniki storitev). Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate ali jih ne sprejemate brez omejitev in prilagoditev, vas prosimo, da zapustite to spletno stran.

Lastništvo vsebine

Stran, vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine, celotno besedilo, zasnova strani, logotipi, grafika, ikone, slike in drugo gradivo na strani (v nadaljevanju: & raquo;vsebina«) so v lasti družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ali pa so v stran vključeni z dovoljenjem ustreznega lastnika.

Uporaba katere koli vsebine na način, ki ni predviden v teh pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika vsebine je izrecno prepovedana. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. lahko svoje pravice intelektualne lastnine uveljavlja v največjem možnem zakonsko dovoljenem obsegu, vključno z uporabo ukrepa kazenskega pregona.

Uporaba strani

Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. vam s temi pogoji dovoljuje uporabo strani v naslednjih okvirih:

  • vsebino strani lahko prenesete, vendar samo za informativno, nekomercialno, nepridobitno osebno uporabo pod pogojem, da ne odstranjujete, spreminjate ali zakrivate katerih koli informacij, vsebine ali obvestil (kot so avtorske pravice ali druge lastniške pravice);
  • vsebino razdelka & raquo;Sporočila za javnost« na tej strani lahko kopirate samo za namen objave v dnevnih časopisih, revijah za širšo javnost, specializiranih publikacijah ter na radiu in televiziji;
  • vsebine v lasti družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ne smete distribuirati, spreminjati, kopirati (razen za zgoraj navedene namene), pošiljati, prikazovati, znova uporabljati, razmnoževati, objavljati, licencirati, iz njih oblikovati druga dela, prenašati, prodajati ali kakor koli drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe;
  • z dostopom do strani in njeno uporabo družbi Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. jamčite, da strani ne boste uporabljali za kakršen koli namen, ki je prepovedan s temi pogoji uporabe, in na način, ki bi lahko predstavljal ali spodbujal ravnanje, ki ga je mogoče opredeliti kot kaznivo in bi lahko bilo podlaga za civilnopravno odgovornost ali bi kako drugače kršilo kateri koli zakon. Jamčite, da strani ne boste uporabljali za objavo ali posredovanje kakršnega koli gradiva, ki je kaznivo, ponarejeno, zavajajoče, žaljivo, obtožujoče, opravljivo, obrekljivo, prostaško, nespodobno, škandalozno, podžigajoče, opolzko ali sramotilno. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. bo v polni meri sodelovalo z vsemi organi kazenskega pregona in upoštevalo katero koli odločbo sodišča, ki bo od nje zahtevala ali odrejala razkritje identitete kogar koli, ki objavlja ali pošilja tovrstne informacije ali gradivo. Jamčite tudi, da boste o nezakoniti ali prepovedani uporabi te strani s strani katere koli tretje stranke obvestili družbo Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. takoj, ko boste za tovrstno dejanje izvedeli.

Uporaba te strani za namen oglaševanja ali kakršnega koli pridobivanja strank je prepovedana.

Zasebnost

Vsi osebni podatki (na primer vaše ime, naslov, telefonska številka ali e–poštni naslov), ki jih na stran posredujete prek e–pošte ali kako drugače, bo družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. uporabila skladno z Izjavo o zasebnosti na tej strani. Vso drugo korespondenco ali gradivo, ki ga posredujete na stran, na primer vprašanja, mnenja, predloge in podobno, bomo obravnavali kot nezaupne in nelastniške informacije.

Omejitev dostopa

Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila prepove dostop do strani ali delov strani.

Omejitev odgovornosti

Vsebina te strani lahko vključuje nepravilnosti ali tipkarske napake. Vsebino strani lahko spreminjamo kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ni obvezana do rednega posodabljanja informacij na tej strani. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. tudi ne zagotavlja delovanja te strani brez prekinitev ali napak, rednega odpravljanja okvar ali združljivosti z vašim računalnikom, strojno in programsko opremo.

Informacije, nasveti in možnosti, navedeni na tej strani, niso namenjeni sprejemanju osebnih, pravnih, finančnih in drugih odločitev. Za posebne nasvete, prilagojene vašim okoliščinam, se obrnite na strokovnjaka.

VSEBINA SE LAHKO SPREMINJA IN JE OBJAVLJENA V TRENUTNI OBLIKI (»KOT JE«) BREZ KAKRŠNE KOLI IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IMPLICITNO GARANCIJO O PRIMERNOSTI, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. Pomnite, da nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij, zato nekatere zgoraj navedene izključitve morda za vas ne veljajo. Brez omejevanja navedenega družba Coca–Cola HBC Slovenija ne jamči in ne potrjuje, da vaša uporaba vsebine ne bo kršila pravic katere koli tretje stranke ali da bo vsebina natančna, popolna in posodobljena.

Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za težave pri zagotavljanju katerih koli storitev na tej strani, med drugim vključno s storitvami obveščanja prek e–pošte in spletnega oddajanja iz družbe.

Izključitev odgovornosti

TO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA COCA–COLA HBC SLOVENIJA d.o.o. ALI KATERA KOLI NJENA PODRUŽNICA, VODSTVO IN DIREKTORJI, ZASTOPNIKI ALI KATERE KOLI TRETJE STRANKE, VKLJUČENE V USTVARJANJE, IZVAJANJE ALI POSTAVITEV STRANI, NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA ALI PA JE NA KATERI KOLI DRUG NAČIN POVEZANA Z UPORABO TE STRANI IN NJENE VSEBINE, NA PODLAGI POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO TOVRSTNE ŠKODE. Pomnite, da nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve določenih odškodninskih zahtevkov, zato nekatere zgoraj navedene izključitve morda za vas ne veljajo. 

Povezave do spletnih strani tretjih strank

Na strani so lahko navedene povezave do spletnih strani, ki niso v lasti družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. in ki jih slednja ne upravlja. Tovrstne povezave so na voljo zgolj kot dodatek. Družba Coca–Cola HBC d.o.o. ne nadzira delovanja, vsebine, politik o varovanja zasebnosti ali varnosti tovrstnih spletnih strani in zanje ni odgovorna. Brez omejevanja navedenega družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. zlasti zavrača kakršno koli odgovornost, če tovrstne strani:

  • kršijo pravice intelektualne lastnine katere koli tretje stranke;
  • navajajo netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije;
  • vključujejo vsebine in storitve, ki niso primerne za prodajo ali ne ustrezajo določenemu namenu;
  • ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
  • vsebujejo viruse in druge nevarne elemente;
  • vsebujejo žaljive ali obrekljive vsebine.

Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ne potrjuje vsebine ali katerih koli izdelkov ali storitev na tovrstnih straneh. Če vzpostavite povezavo s tovrstnimi stranmi ali stranjo, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o.

Hiperpovezave do te strani

Hiperpovezave do te strani lahko zagotavljate samo po vnaprejšnjem izrecnem pisnem dovoljenju družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o.

Previdnost pri izbiri izrazoslovja v izjavah o prihodnosti

Na tej strani so lahko navedene izjave, ocene in projekcije, ki vključujejo tveganja in negotovosti ter sestavljajo & raquo;izjave o prihodnosti«, kot je opredeljeno z zveznimi zakoni ZDA in mednarodnimi zakoni o vrednostnih papirjih. V posameznih primerih uporabljamo besede, kot so & raquo;domneve«, & raquo;predvidevanja«, & raquo;smernice«, & raquo;namere«, & raquo;pričakovanja«, & raquo;načrti«, & raquo;cilji« in podobno, ki so značilne za izjave o prihodnosti. Izjave o prihodnosti so vse izjave, ki niso izjave o zgodovinskih dejstvih, med drugim vključno z izjavami o našem prihodnjem finančnem položaju in rezultatih, poslovni strategiji, prihodnjem poslovanju z družbo The Coca–Cola Company, proračunu, predvideni ravni porabe in proizvodnje, predvidenih stroških, oceni višine odhodkov za naložbe ter načrtih in ciljih uprave za poslovanje v prihodnosti. Izjavam o prihodnosti ne gre pripisovati prevelikega pomena. Izjave o prihodnosti vključujejo tveganje in negotovosti, saj izražajo naša trenutna pričakovanja in predvidevanja o prihodnjih dogodkih in okoliščinah, ki se lahko izkažejo za napačne. Dejanski rezultati se lahko zaradi več razlogov bistveno razlikujejo od rezultatov, predvidenih v izjavi o prihodnosti, med drugim vključno z zmožnostjo financiranja načrtov širitve, skupno rabo programov za povratne nakupe in splošnim poslovnim delovanjem; spremembami na področju brezalkoholnih pijač, vključno z dejanji konkurence in spreminjanjem želja potrošnikov; zakonodajnimi in pravnimi spremembami; nihanjem cen in razpoložljivostjo surovin; obrestnimi merami in nihanjem valut; spremembami gospodarskih in političnih pogojev; sposobnostjo prodiranja na razvijajoče se in hitro rastoče trge; učinkovitostjo oglaševanja in programov trženja; negotovostjo zaradi pravnih sporov; slabimi vremenskimi razmerami in drugimi tveganji, o katerih razpravljamo v letnem poročilu družbe (Mednarodni standard finančnega poročanja) in dokumentih, ki jih predložimo Komisiji za vrednostne papirje in borzo (»SEC«), vključno z letnim poročilom na obrazcu 20–F, ki ga je mogoče dobiti pri komisiji SEC. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za javno objavo posodobljenih in spremenjenih izjav o prihodnosti. Ne moremo vam zagotoviti, da se bodo naši prihodnji rezultati, dejavnost, uspešnost ali dosežki skladali s pričakovanji, navedenimi v izjavah o prihodnosti. Poleg tega niti mi niti katera koli druga oseba ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost izjav o prihodnosti. Teh izjav ne bomo posodabljali niti jih ne bomo uskladili z dejanskimi rezultati ali predvidenimi spremembami, razen če ne bomo k temu zakonsko zavezan

Stran ne vsebuje ničesar, kar bi veljalo kot poziv k naložbi ali nakupu delnic/lastniškega deleža.

Programska oprema na tej strani

Pravice intelektualne lastnine ali druge pravice za katero koli programsko opremo, ki jo lahko prenesete s te strani (»programska oprema«), so v lasti družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ali njenih dobaviteljev/prejemnikov njenih licenc. Za dostop do nekaterih informacij na tej strani boste morda morali pridobiti licenco tretjih ponudnikov programske opreme (na primer ponudnika Adobe). Možnost dostopa do teh informacij bo odvisna od pridobitve tovrstnih licenc. Vašo uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe, ki je priložena programski opremi. Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za pridobivanje tovrstnih licenc. Ne nameščajte ali uporabljajte nobene programske opreme brez vnaprejšnje potrditve tovrstne licenčne pogodbe. Programsko opremo s te strani prenašate na lastno odgovornost. 

Popravljena izdaja pogojev

Družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. lahko kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila s posodobitvijo te objave spremeni pogoje uporabe. Tovrstni popravki so zavezujoči, zato morate redno obiskovati to stran in se seznanjati z veljavno različico pogojev uporabe. Pogojev uporabe ne smete spreminjati, razen na podlagi izrecnega pisnega soglasja družbe Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o.

Splošni pogoji

Pogoje uporabe in vašo uporabo strani urejata zakonodaji Anglije in Walesa ne glede na izbrana zakonska določila. Sodišča splošne pristojnosti v Angliji imajo izključno pravno pristojnost za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz pogojev uporabe in/ali strani, so z njimi povezani ali jih zadevajo ali v katerih pogoji uporabe in/ali storitve veljajo za materialno dejstvo.

Če se družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. odreče katerim koli kršitvam obveznosti po teh pogojih uporabe, to ne pomeni, da se družba Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o. odreka tudi katerim koli drugim ali prihodnjim kršitvam.

Vse pravice in pravna sredstva v teh pogojih uporabe se seštevajo in ne izključujejo katere koli pravice ali pravnih sredstev, določenih z zakonodajo ali katero koli drugo pogodbo.

Če se kateri koli del pogojev uporabe izkaže za neveljavnega ali ga skladno z veljavno zakonodajo ni mogoče izvrševati, med drugim vključno z zgoraj navedenimi odklonitvami garancije in omejitvami odgovornosti, se neveljavne in neizvršljive določbe nadomestijo z veljavnimi in izvršljivimi določbami, ki najbolj ustrezajo namenu izvirnih določb, pri čemer ostane preostanek sporazuma veljaven.

Tiskana različica strani in pogoji uporabe ter katera koli obvestila v elektronski obliki so dopustni v sodnih ali administrativnih postopkih.

Strinjate se, da pogoji uporabe ali vaša uporaba te strani ne predstavlja skupnega vlaganja, partnerskega, zaposlitvenega ali zastopniškega razmerja med vami in družbo Coca–Cola HBC Slovenija d.o.o.