Postopek izbire

PRIJAVA – ŽIVLJENJEPIS IN MOTIVACIJSKI PRISPEVEK

V tvojem življenjepisu bomo ob akademskih uspehih pozornost posvetili tudi dodatnim dejavnostim, ki si se jim posvečal med študijem in tako pridobil dodatne izkušnje. V motivacijskem prispevku želimo slišati o tvojih zanimanjih, športnih ali študentskih dejavnostih, konjičkih, motivaciji v življenju, kako se ta program vključuje v tvoje »življenjske sanje« in zakaj si ravno ti prava oseba za pripravnika podjetja Coca-Cola.

broj 1  
  broj 2

SPLETNO TESTIRANJE IN TELEFONSKI INTERVJU

Če te izberemo za naslednji krog, boš na svoj naslov e-pošte prejel/-a spletni vprašalnik, katerega boš moral/-a samostojno izpolniti v določenem roku. Na ta način bomo dobili vpogled v tvoje sposobnosti. Nato boš prejel telefonski klic, med katerim se bomo pozanimali o tvoji motivaciji.

CENTER ZA OCENJEVANJE ZNANJA IN SPOSOBNOSTI

V centru za ocenjevanje znanja in sposobnosti se nam boš lahko osebno predstavil prek skupinske in individualne vadbe ter na podlagi predstavitve. Trik je v tem, da moraš biti svoj! S tem postopkom ne merimo nikakršnega tehničnega znanja, ampak želimo oceniti kako se boš znašel v nekaterih dejanskih situacijah na delovnem mestu. Ta korak je predviden v drugi polovici avgusta.

broj 3  
  broj 4

ZAKLJUČNI INTERVJU S ČLANI VODSTVA PODJETJA

Do zaposlitve te loči samo še en korak! V zaključnem krogu boš sodeloval v panelnem razgovoru z direktorji različnih oddelkov. V tem koraku je najpomembnejša dobra priprava, da se lahko predstaviš v čim boljši luči.